Mgr. Marta VENTRUBOVÁ, NLP kouč

Studovala jsem speciální pedagogiku (Mgr.), poté psychologii a nakonec management (Bc), vše na Karlově Univerzitě v Praze. Téměř 20 let jsem pracovala jako speciální pedagog. S dětmi i jejich rodiči jsem řešila řadu složitých situací, díky nimž se dokážu dívat na věci z různých úhlů pohledu. Několik let jsem působila v manažerské pozici, takže rozumím i situacím, které vznikají v kolektivech zaměstnanců i mezi managementem a jejich zaměstnanci.

Snažím se aplikovat nejnovější poznatky, proto se při své práci průběžně vzdělávám. Navštěvovala jsem semináře a kurzy zaměřené např. na asertivitu, práci se stresem a řešení konfliktů. Tak jsem se také dostala na workshop NLP  (neurolingvistické programování) a byla jsem velmi příjemně překvapena, oč snadněji a rychleji se dá s využitím NLP zkvalitnit vztahy, zvládat různé životní situace a provádět jednoduché změny ve svém chování. Proto jsem začala NLP více studovat.


Absolvovala jsem kurzy:

  • certifikovaný Praktikant NLP od Breadon s.r.o. a American Union of NLP
  • certifikovaný Master NLP od Breadon s.r.o. a American Union of NLP
  • kurzy vztahového poradenství, Institut psychologických služeb Kuřim, s.r.o.

Získala jsem tato osvědčení:

  • v oblasti hypnózy u PhDr. Jiřího Zíky: Konverzační hypnóza, Hypnóza v praxi, Úvod do ericksonovské hypnózy
  • výcvik v Řešení traumat s využitím hypnózy , Instite of Traumatreatment, s.r.o.
  • Řešení konfliktů, Doc.PhDr, Soňa Hermochová, CSc., akreditace MŠMT
  • Školní šikanování, Mgr. Michaela Veselá, akreditace MŠMT

Využívám svých dlouholetých zkušeností práce s klienty a kombinuji metody k dosažení co nejlepších výsledků. Soustavný osobní rozvoj je pro mě nezbytný.


Kontakty:
+420 776 660 410
marta@koucnlp.cz
https://www.koucnlp.cz/